• Zwroty i reklamacje

  1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: sklep@motosolve.pl . Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
  2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.
  3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
  6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

Adres do zwrotów: Sławomir Banasiak, 88-231 Bytoń, Stefanowo 6D

Zasady realizacji zwrotów, opisane zostały w Rozdziale 8 Regulaminu

pobierz: formularz-reklamacyjny_motosolve.pdf

pobierz: formularz zwrotu towaru